Mikrobiyolojik Test Kitleri

Yoğun tempoda çalışan personelin iş yükünü azaltmak amacıyla, standart kalitede üretilen, güvenilir, uluslar arası sertifikalara sahip ( ISO, CE, FDA ) her türlü mikrobiyolojik parametreyi içeren hazır besiyerleridir.

Pratik ve kolay kullanılabilir, ön hazırlık gerektirmez, laboratuvar maliyetlerini düşürür.

Tıp, ilaç, gıda ve diğer her daldaki mikrobiyoloji laboratuvarlarında bakteri ve mantarların hem kültürü hem de tanımlanması için hazırlanmış geniş besiyeri yelpazesini içerir.

Havası filtre edilmiş temiz sahalarda otomatik makineler ile üretilmektedir.

Kurumayı ve kontaminasyonu engelleyen ambalaj ile paketlenmektedir.

Besiyerler soğuk odalarda saklanmakta ve soğuk zincir şartlarında size ulaştırılmaktadır.
 

KÜF MAYA  BESİYERİ


• Potato Dextrose Agar (PDA)
• Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC)
• Sabouraud’s Dekstroz Agar (SDA)
• Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (OGYA)               
 

TOPLAM CANLI  BESİYERİ


• Plate Count Agar (PCA)
• Süt tozlu Plate Count Agar

 

STAPYLOCOCCUS (S.AEREUS)  BESİYERİ


• Baird Parker Agar (BPA)
• Tryticase Soy (TSA) Agar

 

KOLİFORM BESİYERİ


Violet Red Bile Agar
• Violet Red Bile Glucose Agar 
• Violet Red Bile Dextrose Agar

 

TOPLAM KOLİFORM, FEKAL KOLİFORM, E.COLİ BESİYERİ


• Kromonejik E.coli/Koliform (ECC) Agar
• Lauryl Sülfat Tryptose Broth (LST)
• EC Broth (EC)
• Mossel Broth
• MUG’lu LST
• MUG’lu VRB Agar
• Eozin Metilen Blue Agar (EMB)
• Endo Agar

 

E.COLİ O157:H7  BESİYERİ


• Kromojenik E.coli O157:H7 Agar
 

LİSTERİA MONOCYTOGENES BESİYERİ        

 
• Kromojenik Listeria Agar
• Fraser broth

 

BACİLLUS CEREUS BESİYERİ


• Kromojenik Bacillus cereus Agar